Binalarda Isı Yalıtımı

Binalarda Isı Yalıtımı

Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması ancak, yapı iyi tasarlanmışsa, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunmuşsa gerçekleşebilir. Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması; Isı yalıtımı ile sağlanabilir. Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden koruyarak; kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde hüküm sürmesini sağlamaktır. Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması insan sağlığı için ne kadar önemli ise yapının dış etkenlere karşı korunması da; içerisinde yaşadığımız, sağlam ve uzun ömürlü olmasını beklediğimiz yapılar için aynı öneme sahiptir.

Binalarda ısı yalıtımı uygulanması ile;

 • Çatı, duvar ve döşemelerde tekniğine uygun ısı yalıtımı malzemeleri kullanılması ile ısıtma ve soğutma amaçlı tüketilen yakıt miktarının azalması,
 • Hava kirliliği azalması,
 • Sağlıklı ve konforlu bir ortam oluşması sonucunda sağlık giderlerinin azalması,
 • Yapı bileşenlerinin yoğuşma sonucu korozyona uğraması önlenerek binanın korunması sağlanır.
Konutların ısı etkilerine karşı korunmasında en önemli görev dış yapı bileşenlerine düşmektedir. En başta dış duvar ve pencereler olmak üzere çatı, baca ve zemine temas eden yapı bileşenlerinin yalıtılması durumunda dış çevreden gelen etkilere karşı konutların korunması sağlanmış olmaktadır. Mevsim şatlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için bina dışını ısı yalıtım malzemeleri kaplıyoruz. Teknik olarak ise ısı köprüsü oluşturmadan gerekli ısı iletim katsayısına ulaşmak için bina dış yüzeyine yapılan ısı yalıtımıdır. Dış cephe kaplama işlemleri binanın hem dış görünüşünü güzelleştirdiği gibi, hemde yalıtım bakımından oldukça önemlidir. Acar İzolasyon olarak ana faaliyet alanımız olan “yalıtım, tadilat ve dekorasyon İşleri” konularında hizmet vermeye başladığımız ilk günden bu yana birçok projeyi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Tesisatlarda kullandığımız ısı yalıtım malzemeleri ve standartları:
 • Camyünü, prEN 14303
 • Taşyünü, prEN 14303
 • Elastomerik Kauçuk (FEF) prEN 14304
 • Cam Köpüğü (CG) prEN 14305
 • Kalsiyum Silikat (CS) prEN 14306
 • Ekstrüde Polistiren (XPS) prEN 14307
 • Poliüretan (PUR / PIR) prEN 14308
 • Ekspande Polistiren (EPS), prEN 14309
 • Polietilen Köpük (PEF), prEN 14314
 • Fenolik Köpük prEN 14315